Hjärtstartare

Finns i start- och målområdet, i nummerlappsutdelningen, i följebilarna och på motorcyklar runt banan.

Forskningen visar att en snabb insats med hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död vid ett plötsligt hjärtstopp. Därför hjärtsäkrar Hjärt-Lungfonden i samarbete med Dahl Medical och ViTri Medical årets Vätternrundan med 66 hjärtstartare.

This information is also available in:

Mer inom A till Ö